سامانه مزرعه برکت در جهت آموزش و ترویج, تسهیل, ساماندهی, تخصیص, توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و دامی و اقلام مصرفی بهره برداران, نظیر انواع کود, سموم, بذور, نهال, نشاء, آرد و ... در سال 1397 شروع به برنامه ریزی نمود.

در نخستین گام پس از دریافت مجوز های لازم از سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای مربوطه ابتدا اقدام به ارائه کود های یارانه ای نمود.

در گام های بعد ارائه سموم با تایید آزمایشگاه ها در دستور کار قرار دارد.